เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผิวหน้า

เกร็ดน่ารู้ คู่การดูแลผิวให้สวยสุขภาพดีในทุกๆ วัน … ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวกายก็ตาม … เพราะสิ่งเหล่านี้อาจทำให้ผิวหน้ามันมากกว่าเดิมได้นั่นเอง